Projekt „Zadowolony Pacjent” realizowany jest przez Instytut Badań Marki. Ta niezależna sosnowiecka firma badawcza powstała w 2004 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów rynkowych zabiegających o dostęp do wiarygodnych informacji. Przeświadczenie o wpływie rzetelności tych informacji na decyzje konsumenckie oraz planowanie i rozwijanie biznesu w niepewnym otoczeniu, przyświeca firmie do dziś. To właśnie dzięki niemu ukierunkowany na profesjonalne badanie rynku Instytut Badań Marki od ponad 10 lat z powodzeniem prowadzi projekty własne i zlecone przez zewnętrzne firmy, organizacje i instytucje publiczne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy eksperckiej oraz stale rozwijanym metodom badawczym, Instytut Badań Marki oferuje dziś specjalistyczną obsługę badań rynku w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Otwarty na potrzeby firm każdej branży, oferuje swoim klientom realizację badań dostosowanych do ich indywidualnych celów specyfiki danego sektora – na moment obecny, najczęściej monitorowanymi obszarami obserwacji rynku są badania wizerunku firmy oraz potrzeb i zwyczajów konsumenckich, analiza konkurencji, a także badanie klienta, ukierunkowane na weryfikację jego satysfakcji oraz opinii z poziomu obsługi czy jakości towarów i usług. Dla zapewnienia wiarygodności rynkowych obserwacji, Instytut stale doskonali swoje narzędzia badawcze – do najczęściej wykorzystywanych należą obecnie Internet, bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe, ankiety telefoniczne i online, badania  z wykorzystaniem tajemniczego klienta oraz bezpośrednie wywiady i anonimowe ankiety.

Stała obserwacja rynku wskazuje, że choć od roku 2013 sukcesywnie wzrasta odsetek osób zadowolonych z działania służby zdrowia, w dalszym ciągu aż dwie trzecie Polaków ocenia ją krytycznie. Stąd, po ogromnym sukcesie inicjatyw promujących bezpieczne przedsiębiorstwa i placówki oświatowe, Instytut Badań Marki podjął się innowacyjnego Projektu „Zadowolony Pacjent”. Za jego pośrednictwem polscy pacjenci poznać będą mogli te placówki medyczne, które w przeciągu minionego roku dowiodły, iż dysponują usługami medycznymi o najwyższym standardzie oraz stale wykazują szczególną dbałość o dobro i zdrowie swoich pacjentów. Projekt wyróżnia te placówki i rekomenduje ich usługi – jest on wyznacznikiem najlepszych jednostek medycznych w kraju i lekarzy z powołania, którzy swoją pracę wykonują profesjonalnie, z pasją i oddaniem.